Haul KH. Mukhtar Syafaat ke 24, Haul Ny. Hj. Maryam Syafaat ke 32, Haul Ny. Hj. Musyarofah Syafaat ke 15 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Rojab 1435 H / 17 Mei 2014 M